ธ.ค. 8, 2022
การมีส่วนร่วมของสารสนเทศเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมและผลกระทบต่อสังคม โฟลว์มิเตอร์

การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเป็นสิ่งที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวันของเรา โฟลว์มิเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา การสำรวจที่ดำเนินการทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นทุกวัน และจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นมีความคิดที่จะเข้าร่วม กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตของทุกคน จึงกลายเป็นสถานที่ที่คนสามารถเชื่อมต่อถึงกันและเป็นช่องทางในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การมีส่วนร่วมของสารสนเทศสามารถเห็นได้จากความจริงที่ว่าด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำไปใช้กับสังคมและในทางกลับกันสังคมก็ช่วยเหลือตัวเอง.

คนที่ใช้เทคโนโลยีส่งต่อไปยังมือถัดไปซึ่งก็คือเราที่เชื่อมต่อกันทุกวัน ในการใช้เทคโนโลยีนี้ เราสามารถพูดได้ว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ โฟลว์มิเตอร์ ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นหนทางในการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยสังคมในการนำรูปแบบที่ทันสมัยมาใช้ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เรารู้จักกันและยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังอยู่ในสังคม หากเรารู้จักกันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ง่าย แล้วทำไมเราจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นไม่ได้ เราจึงสามารถทำความดีให้สังคมได้มากที่สุด

สิ่งแรกที่เราสามารถพูดได้คือเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น เราสามารถจัดตารางเวลาประจำวันหรือความต้องการประจำวันของเราได้อย่างง่ายดาย เราสามารถเตรียมตัวสำหรับวันของเราได้อย่างง่ายดายและใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยสีสัน โลกอิเล็กทรอนิกส์ที่เราอยู่ในตอนนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านเทคโนโลยีนี้ที่สังคมจะได้รับประโยชน์โดยตรง

เชื่อกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ โฟลว์มิเตอร์ และนั่นคือสาเหตุที่บางครั้งพ่อแม่ของเรากังวลว่าเรามีความสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีกับพวกเขา เป็นเรื่องจริงที่จะบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีกับพวกเขา แต่มันเป็นมากกว่าที่เรามักจะเห็น เพราะปัจจุบันเราสามารถสื่อสารกับพวกเขาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตอนนี้เราสามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มากขึ้น ดังนั้น การที่เราสามารถเข้าใจกันและกันได้ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริง

อีกด้านที่น่าทึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศคือปัจจุบันได้กลายเป็นวิธีการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ aidget ทุกวันนี้มีอุปกรณ์การเรียนมากมายให้เราใช้ และต้องขอบคุณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้เรามีความก้าวหน้าในการศึกษาและวิชาของเราก็น่าสนใจมากขึ้น เรายังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ที่เราสนใจ เพื่อที่เราจะสามารถต่อยอดกิจกรรมทางการศึกษาของเราได้

เป็นเรื่องน่าทึ่งที่เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากได้ โฟลว์มิเตอร์ ไม่ว่าชีวิตของทหารจะถูกช่วยชีวิตหรือชีวิตของพลเรือนจะถูกช่วยชีวิตจากทหาร มันคือความสำเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าผู้คนจำนวนมากกำลังถูกทำให้ไม่เป็นทางการนั้นเป็นข้อกังวลใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ข้อกังวลอื่น ๆ คือความเป็นไปได้ที่มันจะหมดไปเนื่องจากการใช้งานอย่างรวดเร็วและผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาของมนุษย์

โฟลว์มิเตอร์ แม้ว่าเราอาจมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นข้อดี แต่ก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นดาบสองคม และหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ก็มีข้อเสียเช่นกัน ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพราะหากสังคมไม่อยู่ดีกินดีก็ไม่เกิดประโยชน์ถาวร ผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาของมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกัน

More Details